Vane

Radenie

ANTALYE L

ANTALYE L

156 x 156 x 46 cm | objem: 220 l

Cena: 2.021,90€ Detail

ANTALYE P

ANTALYE P

156 x 156 x 46 cm | objem: 220 l

Cena: 2.021,90€ Detail

APOLLONIA

APOLLONIA

180 x 90 x 45 cm | objem: 190 l

Cena: 1.814,03€ Detail

ARA L

ARA L

160 x 105 x 46 cm | objem: 190 l

Cena od: 655,17€ Detail

ARA P

ARA P

160 x 105 x 46 cm | objem: 190 l

Cena od: 655,17€ Detail

ASTERIA

ASTERIA

195 x 135 x 46 cm | objem: 495 l

Cena od: 1.448,36€ Detail

ATHINA

ATHINA

180 x 155 x 46 cm | objem: 420 l

Cena: 3.264,91€ Detail

AURIGA L

AURIGA L

150 x 150 x 45 cm | objem: 210 l

Cena od: 877,35€ Detail

BARMA

BARMA

125 x 125 x 45,5 cm | objem: 160 l

Cena od: 445,62€ Detail

BORNEO-O

BORNEO-O

⊘ 160 x 49 | objem: 320 l

Cena od: 1.462,67€ Detail

BORNEO-R

BORNEO-R

177 x 177 x 49 cm | objem: 320 l

Cena od: 1.462,67€ Detail

COMA L

COMA L
Novinka

180 x 80 x 45,5 cm | objem: 310 l

Cena od: 401,43€ Detail

COMA P

COMA P

180 x 80 x 45,5 cm | objem: 310 l

Cena od: 401,43€ Detail

CONSTANTA

CONSTANTA

185 x 90 x 45 cm | objem: 250 l

Cena od: 1.284,25€ Detail

CONSTANTA

CONSTANTA
Novinka

185 x 90 x 45 cm | objem: 250 l

Cena od: 1.762,69€ Detail

CONSTANTA EXTRA

CONSTANTA EXTRA
Novinka

185 x 90 x 45 cm | objem: 250 l

Detail

COMA-U

COMA-U
Novinka

180 x 80 x 45,5 cm | objem: 310 l

Cena od: 401,43€ Detail

KASSANDRA

KASSANDRA

147 x 147 x 44 cm | objem: 190 l

Cena od: 203,66€ Detail